Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Comm. unius Confessoris non Episcopis

   » Analyse this feast

Source: A-Gu 30

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 67
Distinct chants: 44
Antiphons: 20
Responsories: 13
Average number of concordances: 4
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-Gu 30366vVRJustum deduxit*-1
A-Gu 30366vVHHujus o Christe*008280o3 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30366vVWOs justi meditabitur*0081655 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-AS 893 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30366vVAMSimilabo eum viro sapienti0049527 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | PL-KIk 1 | PL-Kkar 4 (Rkp 20)
A-Gu 30366vMIRegem confessorum*0011296 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30366vMHConfessor dei*8300871 | A-Gu 29
A-Gu 30366vMA1.1Beatus vir*0016746 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30366vMW1.Justum deduxit dominus*0081157 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30366vMR1.1Euge serve*0066778 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30366vMR1.2Justus germinavit*0070606 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30366vMR1.3Desiderium*0064126 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30366vMR1.4Justus ut palma florebit0070621 | A-Gu 29
A-Gu 30367rMV01Gloria et divitiae in domo007062za1 | A-Gu 29
A-Gu 30367rMA2.1Domine iste sanctus*0023505 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30367rMW2.Amavit eum*0079415 | A-Gu 29 | D-MZb D | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-Kkar 4 (Rkp 20)
A-Gu 30367rMR2.1Beatus vir qui inventus est0062301 | A-Gu 29
A-Gu 30367rMV01Potuit enim transgredi et non006230a1 | A-Gu 29
A-Gu 30367rMR2.2Domine praevenisti*0065051 | A-Gu 29
A-Gu 30367rMR2.3Iste cognovit justitiam*0069955 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30367rMR2.4Amavit eum*0060802 | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182
A-Gu 30367rMA3.Justum deduxit dominus per0035416 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30367rMW3.Justus ut palma*0081174 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182
A-Gu 30367vMR3.1Iste homo*0070087 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30367vMR3.2Iste homo ab adolescentia*0070065 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30367vMR3.3Iste sanctus digne in0070095 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182
A-Gu 30367vMV01Vinculis carnis absolutus007009a4 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182
A-Gu 30367vMR3.4O beati viri N. sancta0072553 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368rMV01Cui vivere Christus fuit et007255a1 | A-Gu 29
A-Gu 30368rLA1Euge serve bone in modico0027343 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | PL-KIk 1
A-Gu 30368rLA2Beatus ille servus cum0016347 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368rLA3Fidelis servus et prudens0028687 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30368rLA4Ecce vere Israelita in quo0025533 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D
A-Gu 30368rLA5Serve bone et fidelis intra0048717 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368rLRAmavit eum*-1
A-Gu 30368rLHHujus o Christe*008280o3 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368rLWOs justi*0081655 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-AS 893 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368rLABJustus cor suum tradet ad0035442 | A-Gu 29 | A-Wn 1890
A-Gu 30368vPAEuge serve*0027343 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | PL-KIk 1
A-Gu 30368vTABeatus ille servus*0016347 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vTWJustum deduxit*0081157 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vSAFidelis servus*0028687 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KIk 1
A-Gu 30368vSWAmavit eum dominus*0079415 | A-Gu 29 | D-MZb D | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-Kkar 4 (Rkp 20)
A-Gu 30368vNAServe bone*0048717 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vNWJustus ut palma*0081174 | A-Gu 29 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182
A-Gu 30368vV2A1Virgam virtutis*0054421 | A-Gu 29
A-Gu 30368vV2A2Potens in terra*0043483 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vV2A3Collocet eum*0018543 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vV2A4Dirupisti domine*0022503 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vV2RJustus ut palma*-1
A-Gu 30368vV2HHujus o Christe*008280o3 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vV2WOs justi*0081655 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-AS 893 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vV2AMIste homo ab*0034291 | A-Gu 29
A-Gu 30368vVRJustum deduxit*-1
A-Gu 30368vVHHujus o Christe*008280o3 | A-Gu 29 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vVWOs justi*0081655 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-AS 893 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vVAMSimilabo eum*0049527 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | PL-KIk 1 | PL-Kkar 4 (Rkp 20)
A-Gu 30368vMIRegem confessorum*0011296 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vLA1Euge serve*0027343 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | PL-KIk 1
A-Gu 30368vLRAmavit eum*-1
A-Gu 30368vLHConfessor dei*8300871 | A-Gu 29
A-Gu 30368vLWOs justi*0081655 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | F-AS 893 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30368vLA1BHic vir despiciens mundum et0030693 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D
A-Gu 30368vLA2BIste sanctus digne in0034322 | A-Gu 29 | A-Wn 1890
A-Gu 30369rPAJustum deduxit*-1
A-Gu 30369rTADomine quinque*0023703 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | PL-KIk 1
A-Gu 30369rTWJustum deduxit*0081157 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | D-MZb D | F-Pn lat. 15181 | F-Pn lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
A-Gu 30369rSAQuinque mihi*0045423 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | PL-KIk 1