Genre: 
Full text: 
Chval Jeruzaléme hospodina tvého chval boha tvého hora Sion | Nebo posilnil jest zámkuov bran tvých požehnal jest synóv tvých v tobě | Jenž položil končiny tvé v pokoji a z tučnosti obilné nasytí tě | Jenž vypúštie výmluvnost svú zemi brzce běží řeč jeho | Jenž dává snieh jakžto vlnu mhlu jako popel rosýpá | Vyšle krystal svój jakžto skýby před obličejem jeho kto stúpí | Vyšle slovo své a obměkčiti káže je puodme duch jeho i potekú vody | Jenž zvěstuje slovo své Jákobovi spravedlivosti a súdy své Israheli | Neučinil jest takez všemu národu a súdóv svých nezevi jim
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs