Genre: 
Full text: 
Doxa en ipsistis theo ke epis gis irini en antropis eudochia Enumen se Eulogumen se proscinumen se Doxologumen se Eucharistumen si dia tin megalin su doxan Kyrrie basileu epuranie thee patir pantocraton Kyrrie yie monogeni ysu xpe Ke agion pneuma Kyrrie o theos O amnos tu theu O ios tu patros O eron tin amartian tu cosmu eleison imas O eron tas amartian tu cosmu Pros dexe tin deisin imon O catimenos en dexia tu patros eleison imas Oti si monos agios Si monos kirrios Si monos ypsistos Isos xpos Sin agion pneumatin is doxan theu patros Amin.