a00822m4 | Cantus Index for Office and Mass

a00822m4


1--


kj--hg---


Sancte
hkh--k--j---


Georgii
k--hg---


plebi
j--klkj---


tue
h--gk--j---


subveni
k---


et
l---


nos
o---


ab
m--lkj---


hoste
k--jg--h--kjh---


defendendo
h--gk--j---


protege
kj--hf---


sicque
fg--g--g---


devote
k--lm--lm--jlj---


famulantes
kj--hk--j---


effice
kj---


ut
hf--fg---


tibi
g--g---


nostrum
k--lm--lm---


placeat
jlj--jh--hk--j---4


obsequium
Model text: 
Sancte Georgii plebi tue subveni et nos ab hoste defendendo protege sicque devote famulantes effice ut tibi nostrum placeat obsequium
Mode: 
4
Cantus ID: 
Melody source: 
CZ-Pu (Praha) XII E 15c, 40r