Genre: 
Full text: 
Chvalte hospodina nebo dobrý jest žalm buď bohu našěmu veselá a okrášlená chvalitedlnost | Ustavuje Jeruzalém hospodin rozptýlenie Israhele shromáždí | Nebť uzdravuje skrúšeného srdce a přivazuje jich skrúšenie | Kterýž přečítá množstvie hvězd a všem jim jména vyznává | Veliký hospodin náš a veliká moc jeho a múdrosti jeho nenie počtu | Přijímaje tiché hospodin ale ponižuje hřiešných až k zemi | Zvučte hospodinu u vyznávaní slavte bohu našemu v sladkosti kterýž přikrývá nebe oblaky a připravuje déšť zemi | Jenžť vyvodí na horách seno a vobilé k službě člověčie | Jenž dává hovadóm krmi jich a dietkám havranóv jenžť nazývají jeho | Ne v síle konské vóli bude jmieti ani v lýtkách dobře líbiti se bude jemu | Dobře líbilo se jest hospodinu nad báznivými jeho a v těch kteříž doufánie mají na milosrdenstvie jeho
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs