Genre: 
Full text: 
Chválena buď vždycky svatá trojice totiž božstvie jediné jednostajná oslava | Otec syn svatý duch jsúť tři jména ale všěcky též podstaty | Hospodin otec hospodin syn a v uobú duch svatý božstvím tovařiš | Však nejsú bohové třie buoh pravý jediný jest tak otec hospodin syn i duch svatý | Jestiť zvláštnost v uosobách ale jestiť i jednota v bytu | Velebnost moc krása čest při všech jsúť právě rovny | Jenž zachovává světla nebe moře zemi i všecko stvořenie spolu | Jehož sě lekají nemilostivá pekla jehož ctie i najhlubšie propasti | Tohoto každý hlas i jazyk nynie chval hodnú chválú | Jehož slunce i měsiec chválí jehož ctí duostojenstvie anjelské | A my povýšenými hlasy všickni zpieváme srdečná zpievanie sladkým i chutným hlasem | Protože nepřěstávajíce nynie spolu vesele zpievajme najvyšiemu Pánu chvály na výsosti | Ó trojice ctihodná | Ó dobroto velebná | Skrze tě jsme stvořeni ty pravá trojice | Skrze tě jsme vykúpeni svrchovaná lásko | Ty vešken lid obraň spasiž zprosť vysvoboď i očisť | Tě ctíme všemohúcí toběť zpieváme tobě chvála i sláva | Bez konce i na věky věkóv
Feast: 
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs