Genre: 
Full text: 
Velebí duše má hospodina | I radoval se jest duch mój u boze spasiteli mému | Nebo vzezřel na pokoru dievky své a aj zajisté z toho blahoslavenu mě dějí všickni národové | Nebo učinil mi veliké jenž mocný jest a svaté jméno jeho | A milosrdenstvie jeho ot narozenie až do narozenie bojícím se jeho | Učinil moc v rameni svém rozptýlel pyšné myslí srdce svého | Zsadil mocné z stolice a povýšil pokorných | Lačné naplnil dobrými a bohaté opustil zmařilé | Přijal Bóh Israhele dietě své rozpomanul se jest na milosrdenstvie své | Jakož mluvil jest k uotcóm našim k Abrahamovi i k pokolení jeho na věky | Chvála Otci i Synu i Duchu svatému | Jakož byla na počátku i nynie i vždycky i na věky věkóv amen
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs