Genre: 
Full text: 
Zdrávo tělo Krista krále uctitedlné | Krmě stáda nového zákona klanitedlná | Ty křesťanóm věrným každé hodiny jsi pamatedlná | Ty čistým srdcem i bez hnisu duostojně přijimatedlná | Tě ctí pořádně chléb života cierkev svatá | Vuodce pocestných také vinných jsi odpustek | Tys pokrm spasenie nasytiž nás v sobě | Tys síla všie cnosti ty si obět živá | Ty upadlých pozdviženie dávaje spomoci | Ty truchlivých obveselenie srdce radovánie | Hojné milosti a sladkosti jsi milost | Mzda pracovánie a cti dávaje odplaty | Nás z tohoto světa psoty uveď do věčné radosti | Bychom užili přítomnosti tvé i sladké vždy chvály | Amen zpievaj každý zbožný
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs