Genre: 
Full text: 
Chval duše má hospodina | Chváliti budu hospodina v životě mém slaviti budu bohu mému kterak dlúho živ budu | Neroďte doufanie mieti v kniežatech v syniech člověčích v nichžto nenie spasenie | Vynde duch jeho a navrátí se v zemi svú v uonen den zahynú všeckna jich myšlenie | Blahoslavený čí jest bóh Jákob spomocník jeho naděje jeho v hospodinu bohu jeho kterýž učinil jest nebe i zemi moře a všeckny věci kteréž v nich jsú | Kterýž ostřiehá pravdy na věky činí súd křivdu trpícím dává pokrm lačným | Hospodin rozvazuje svázané hospodin osvěcuje slepé | Hospodin zpravuje poražené hospodin miluje spravedlivé | Hospodin vystřiehá příchozie sirotka a vdovu přijme a cesty hřiešných rozptýlé | Kralovati bude hospodin na věky buoh tvój Sion ve všem národu až do narozenie
Fulltext source: 
CZ-Pn II C 7
Language: 
cs